ÇATI İZOLASYONU

ÇATI İZOLASYONU

Tarih:

Teras Ve Çatılarda Isı Yalıtımı 

Çatıdaki Mevcut Olan Tüm Kiremitler, Mahyalar ve İskelet Üzerindeki Malzeme ( Kiremit Altı Örtüsü, Membran, Ziftli Çuval, Tyvek ) Kaldırılır.

 Çatı İskeletinin Tamamı Gözden Geçirilir ve Sorunlu Keresteler Değiştirilir.

 Çatı İskeletinin Üzerine PP 300 Membran Malzemesi Şalümo Alevi ile Yapıştırılır.

 Membran Üzerine Mevcut Olan Kiremitler Her 5 Sırada Bir Tellenmek Suretiyle Çatıya Uygulanır.

 Çatıda Mevcut Olan Baca, Aydınlatma , Mail Dere ve Duvar Diplerine PP 40 Kumlu Membran Malzemesi Şalümo Alevi ile Yapıştırılır.

 Kırık ve Kullanılamaz Durumdaki Kiremit ve Mahyalar Değiştirilir.

 Kiremit Mahya Hatları Çimento İle Harç Yapılır.

 Gizli Dere ve Pimaş Dere İnişlerine Yaprak Tutucu Takılır.

 Çatı Süpürülür ve sorunsuz bir şekilde Teslim Edilir.

. Bu Fiziksel Oluşumlar , Sadece Atmosfer Ortamındaki Sıcaklık Değişimine Bağımlı Olmamakta , Diğer Taraftan Çatı Tavanında Kullanılan Malzemenin Veya Yapı Elemanı Tabakalarının Isı Yalıtım Karakteristiğine Bağımlı Olmaktadır. Şayet Isı Yalıtımı Açısından Pozitif Malzeme Kullanılmış İse , Gerek Yaz Ve Gerekse Kış Aylarında , Yapı İçin Sıcaklık Değeri Dengelenebilecek Veya Ayarlanabilecektir. Yapılan İnceleme Ve İrdelemeler Göstermiştir Ki , Çatı Konstrüksiyonu Veya Çatı Örtüsünde Hangi Sıcaklığın Meydana Geleceği Şu Faktör Ve Parametrelere Bağımlı Olmaktadır:Çatı izolasyonu veısı yalıtımı yalnızca ısı tasarrufu ve iklimsel konforu sağlamak , Kondensasyona (terlemeye) Engel Olmak İçin Değil , Tıpkı Zamanda Beton Çatı Döşemesinin Maruz Kalacağı Sıcaklık Farklarının Azalmasına Ve Konstrüksiyonun Form Değiştirmesini Önleyerek Yapının Sağlamlığını Korur.
Çatı İzolasyon Çatı aktarma Çatı Tamirat Yenileme Çatı Malzeme Tedarik Uygulma               
Teras Çatılar Doğrudan Güneş Sıcaklığı Altında Olduğundan Çatının Isınması Bundan Başka Şu Etkenlere Bağlıdır;.

Bina Isısının Dışarıya Bir Hava Boşluğundan Geçmeksizin , Direkt Çatı Örtüsünden Çıkan Çatılara "sıcak Çatılar" Denir. Eğimi 15° `ye Kadar Olan Düz Teras-çatılarda , Bilhassa Üstünde Gezinme Ve Soğuk-sıcak Tesirleri Gibi Fiziksel Olaylar Dikkate Alınmalıdır. Dolayısıyla Isı Yalıtımı Biçim Ve Gereçlerin İyi Seçilmesi , Bu Nedenle Isının Çatı Döşemesine İntikali Önlenmelidir. Üstünde Yürünen Teras Çatılarda , Kaplamanın Isı Değişikliklerinden Etkilenmemesi İçin , Olası Olduğunca Ufak Alanlara Bölünmesi Ve Aralıkların Elastik Bir Dolgu Gereciyle Doldurularak , Genleşmeye İdeal Duruma Getirilmesi Gerekmektedir.
 

Çatı İzolasyonu:

Çatı Yalıtım Sitemi; Buhar Dengeleyici Örtüler, Buhar Bariyerleri, Baca Dibi YaIıtım Bantları, Mahya Havalandırma Bandı’nı içeriyor.

Buhar Dengeleyici Örtüler: Euro Top 230/550/1200/1400/1800 Üç katlı poliprotülenden oluşan Buhar Dengeleyici Örtüler, mekanik yüklere dayanıklılık gösteriyor, çatı içinde yoğunlaşan buharı ve dışarıdan gelen nem ve çiği geçirmiyor.

Ahşap malzemeye zarar veren ve yapıya girmesi arzu edilmeyen haşeratı engelleyen, yapıya ilave ağırlık getirmeyen bu örtüler, tüm meyilli, havalandırmalı ve havalandırmasız çatılarda, dış cephelerde kaplama altına kullanılıyor.

Buhar Bariyerleri: SD10 / SD2
Buhar ve hava geçirimsiz özellikte üretilen Buhar Bariyerleri, mekanik yüklere dayanıklı üç katlı poliprotülenden oluşuyor. Örtünün döşenmesi sırasında, tüm ek yerleri özel bantlarla yapıştırılıyor ve böylece buhar ve hava geçiriminin tam olarak önlenmesi sağlanıyor.

Mahya Havalandırma Bantları: Eurotop MA
İsotec Çatı Yalıtımı Sistemi’ni Euro Top MA/G/V/S Mahya Havalandırma Bandları’yla tamamlıyor. Yüksek UV dayanımlı, havayı dışarı bırakan ancak su sızdırmayan Mahya Havalandırma Bantları, kenarlarındaki bütil yapışkan şeritlerle sabitleniyor ve kolay şekil alabiliyor.

Yaz Ve Kış Mevsimlerinin Sıcaklık Farkları , Teras Çatı Konstrüksiyonlarını Etki Altına Alarak Konstrüksiyonlarda Form Değişikliğinin Yanı Sıra Baskı Ve Çekme Gerilmelerinin Oluşmasına Da Sebep Olabilir. Meydana Gelen Bu İç Kuvvetin Büyüklüğü Bazı Etkenlere Bağlıdır. Buna Örnek Olarak;

Teras Çatının Uzunluğu ,
Taşıyıcı Beton Döşemenin Isıl Genleşme Katsayısı (?) ,
Çatının Maruz Kaldığı Maksimum Sıcaklık Ve Minimum Sıcaklık Değerleri ,
Çatıda Yer Alan Farklı Yapı Malzemelerinin Elastikiyet Modülü Gösterilebilir.

Çatı Örtüsünde Yalıtım Hedefli Olarak Genelde Kullanılan Malzeme Çeşitleri Aşağıda Sıralanmıştır. Buna Göre:

Türkiye’nin büyük bir bölümünde çatı onarımı daha önceleri Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında yapılıyordu. Ancak, küresel ısınmanın etkisi, ağustos ayında tatilin sürmesi ve Ramazan sebebi ile bu yıl çatı onarımı yoğunluklu olarak Ekim - Kasım aylarına kaydı.

Yağışların neredeyse yok denecek kadar olması çatı alarmını geciktirdi. Ancak özellikle son dönemdeki yağışlar, kış öncesi çatı sorunlarını önceden haber verdi ve çatı aktarım ve onarımları hızlandı.

Bazı binalar az bir ısı ile ısınıyor. Bazı binalar ise milli ekonomiye zarar verebilecek şekilde çok maliyetli oluyor. Bu da binalar yapılırken ısı yalıtımına uyulmadığından kaynaklanıyor. Yalıtım; ekolojik denge, hava kirliliğinin önlenmesi, enerji tasarrufu ve sağlıklı mekanların oluşturulması açısından önemlidir.

Bir evin çatısı yalıtım işlevini yerine getiremeyecek hale geldiyse; çatı örtüsünde bazı hatalar mevcutsa yapıyı oluşturan diğer yapı elemanlarında da ciddi fonksiyonel bozukluklar meydana gelebilir.

Size " Çatınızı Yağmurlar Gelmeden Tamir ve Tadilat Ettirmenizi " ve " Yakıt Tasarrufundan " Faydalanmanızı Öneriyoruz.Haberler sayfasına dön